Politika prevencije, izveštaji o bezbednosti i planovi zaštite od udesa

  • „BAMBI”, Požarevac – skladišni rezervoari za TNG
  • „RUDNIK I FLOTACIJA RUDNIK”, Rudnik, Gornji Milanovac
  • „ATAKO”, Beograd – skladišta tečnih naftnih derivata – lokacije Niš, Kraljevo i Baljevac
  • „SPEKTAR” – hemijska industrija, Aleksandrovac
  • „MARKING” – pogon za proizvodnju aluminijum sulfata, Bela Zemlja
  • „GILE GAS”, Bagrdan i Ostrikovac – skladišta TNG-a i naftnih derivata
TOP