Postupak procene uticaja sprovodi se u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. gl. RS" br.135/04 i 36/09) i...
Strateška procena uticaja na životnu sredinu (Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu „Sl.gl. RS", br. 135/04 i 88/10),...
Prostornim i urbanističkim planiranjem (Zakon o planiranju i izgradnji, "Sl. Glasnik RS", br. 72/09, 81/09, 64/10 i 24/11)...
Opšti ciljevi evropske direktive za Integrisano sprečavanje i kontrole zagađivanja životne sredine (IPPC directive)...
Upravljanje otpadom je sprovođenje propisanih mera postupanja sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, ponovnog iskorišćenja...
ECOlogica URBO DOO

Ekologija i urbanizam

Logo sadzaj ecologica urbo

...je kompanija koja izrađuje studijsku, plansku i projektnu dokumentaciju i pruža konsultantske usluge iz oblasti ekologije, planiranja i urbanizma u skladu sa nacionalnom zakonskom regulativom i evropskim direktivama. 

U izradi ekološke i prostorno planske i urbanističke dokumentacije ECOlog
ica urbo ističe sinergiju i zavisnost

ekologije sa jedne strane i prostornog planiranja i urbanizma sa druge, kao komplementarni pristup uređenju prostora i zaštiti životne sredine.

 

ECOlogica URBO DOO

O nama

ECOlogica Urbo je osnovana 2000. godine sa sedištem u Kragujevcu, ulica Save Kovačevića 3/1. Firmu čini tim od 15 stalno zaposlenih stručnjaka različitog profila za multidiciplinarni pristup svakom postavljenom zadatku. Uz stalno zaposlene okupljena je i grupa renomiranih stručnjaka, a ostvarena je saradnja...

ECOlogica URBO

INFO

ECOlogica URBO

Partneri

TOP