Edukacija

  • ECOlogica URBO u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje 2010. i 2011. godine vrši edukaciju u oblasti zaštite životne sredine i sistema bezbednosti i zdravlja na radu
  • Edukacija u primeni zakonske regulative u oblasti zaštite životne sredine (Inženjerska komora Srbije, Privredna komora Srbije, Regionalne privredne komore, nevladin sektor)
TOP