Stručni nadzor i tehnička kontrola

  • Sistem degazacije sanitarne komunalne deponije u Kovinu
  • Skladište TNG-a „ATAKO” u Kovačici
  • Fabrika vode „Mioni”, Mionica
  • Pumpna stanica „Pavlović” DOO u Lapovu
  • „Sinalco Serbia”, Gornja Toplica
  • „Alfa-Plam” A.D. Vranje
TOP